CKZiU Legnica
CKZiU Legnica


Komunikaty, ogłoszenia, informacje - LUTW


Dzień Edukacji Narodowej

   Jak co roku, uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji pani Iwona Aleksiejuk wraz z uczniami z klas 2 K, 1 FH i 1 GKL przygotowała występ artystyczny pt. "Szkoła na medal". Uczniowie CKZiU nie tylko recytowali i składali życzenia, ale też śpiewali i tańczyli dla swoich nauczycieli. Swoim kolegom akompaniował przy pianinie Łukasz Sobański. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie przygotowanych przez młodzież Orderów Dla Najlepszych i Najmilszych Nauczycieli oraz Pracowników Szkoły. Po występie artystycznym Samorząd Uczniowski wręczył pani dyrektor Izabeli Stasiak - Kicielińskiej bukiet kwiatów wraz z życzeniami dla wszystkich pracowników szkoły.

>>FOTORELACJA<<

"Edukacja dla klimatu" - konferencja w ramach projektu Leonardo da Vinci

            

   W dniu 30 września br., w Hotelu Sękowski, w godzinach 10.00 - 14.00 odbyła się konferencja pn. "Edukacja dla klimatu".
   Konferencja zorganizowana została w ramach projektu "Współpraca uczniów szkół zawodowych i pracodawców w poszukiwaniu rozwiązania dla klimatu – Story Line Approach", realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci oraz pod patronatem Prezydenta Legnicy, Tadeusza Krzakowskiego.
   Na konferencje zaproszono przedstawicieli szkół wszystkich szczebli nauczania, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, technicznych, koordynatorów szkolnych zbiórek surowców jak i przedstawicieli szkół i przedszkoli oraz instytucji i firm współpracujących przy realizacji projektu Leonardo da Vinci. Naszą szkołę podczas konferencji reprezentowali uczniowie klasy 3K - Joanna Szwedt, Izabela Rataj, Krzysztof Wysokiński pod opieką pani dyrektor Izabeli Stasiak-Kicielińskiej.

>>Więcej informacji na temat konferencji<<

>>FOTORELACJA<<

Akcja charytatywna


   W niedzielę 28.09.2014r na basenie Bąbelek przy ZSO nr 3 w Legnicy nauczyciele naszej szkoły: Agnieszka Sulisz, Patrycja Rowgiejsza, Renata Pusz i Marek Pusz wraz z uczennicami klasy 2 az Justyną Sałek i Natalią Wysocką, uczestniczyli w festynie charytatywnym. Cały dochód z imprezy przeznaczony został na leczenie chorej na nowotwór Beaty Radomskiej, instruktorki pływackiej i ratowniczki. Nasza szkoła włączyła się w akcję przygotowując stanowiska fryzjerskiej i wizażu.

>>FOTORELACJA<<

Spotkanie z kombatantem Zbigniewem Grochowskim

   W ramach obchodów 75. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego dnia 26 września 2014 r. zorganizowane zostało spotkanie z Panem Zbigniewem Grochowskim, który czynnie uczestniczył w walkach z okupantem. Jako młody chłopiec należał do Szarych Szeregów. W czasie Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 r. i po zakończeniu wojny, Pan Zbigniew robił zdjęcia, które przetrwały do dzisiaj i znajdują się obecnie w Muzeum Powstania Warszawskiego. Młodzież miała możliwość obejrzeć ich kopie na przygotowanej w szkole wystawie.
Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem przez uczennicę Patrycję Wasiuk krótkiej biografii Pana profesora, następnie odtworzony został hymn Państwa Podziemnego oraz została wyświetlona prezentacja multimedialna. Na spotkaniu z Panem profesorem młodzież wysłuchała "żywej lekcji historii", ponieważ Pan Zbigniew opowiadał o życiu przed wybuchem powstania i o pierwszych dniach walk, gdyż mieszkał wówczas w stolicy, a także o miesiącach spędzonych w Niemczech, gdzie został wywieziony na przymusowe roboty.
   Na koniec spotkania Pan Grochowski obiecał, że chętnie spotka się z młodzieżą naszej szkoły kolejny raz.

>>FOTORELACJA<<

Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 LUTW

   25 września odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W zabytkowej auli naszej szkoły obecni byli słuchacze LUTW, dyrekcja szkoły, kadra dydaktyczna, członkowie Rady Programowej w osobach: dr Andrzej Z. Zychowicz, dr Maria Zajączkowska oraz dr Piotr Niemiec. Uroczystość uświetnili swoją obecnoœcią także poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Robert Kropiwnicki, prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, a także przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kazimierz Hałaszyński.
   Wykład inauguracyjny wygłosił prof. zw. dr hab. Adam A.Zych z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Jego temat brzmiał: "Profilaktyka gerontologiczna, a normalna i optymalne starzenie się". Na zakończenie uroczystości wystąpił chór Appassionata, który wykonał m.in. hymn Gaudeamus Igitur, który jest nieodłączną częścią każdej uroczystości akademickiej.

>>FOTORELACJA<<

Dolnośląski Festiwal Nauki

   23 września klasy 2A i 3A uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych organizowanych przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Uczniowie naszej szkoły już po raz trzeci brali udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Festiwal Nauki jest "pigułką edukacyjną" - w krótkim czasie można wysłuchać ciekawych wykładów, brać udział w dyskusjach z uczonymi, zwiedzać na co dzień niedostępne laboratoria i warsztaty badawcze. Nasi uczniowie wysłuchali bardzo ciekawej prezentacji prof. Huberta Krotkiewskiego na temat wysokosprawnej chromatografii cieczowej cukrów, poznali zasadę działania jednego z najbardziej zaawansowanych technicznie chromatografów, obserwowali w jaki sposób wykonuje się analizę rozdziału składników badanej substancji. Następnie uczestniczyli w zajęciach na temat roli bakterii w prewencji chorób zakaźnych - czyli jak się robi szczepionki, prowadzonych przez dr Annę Jarząb oraz rozpoznawali żywe i martwe komórki w hodowlach komórkowych, zajęcia prowadziła dr Katarzyna Zwolińska. Uczniowie w grupach trzyosobowych sami zliczali żywe i martwe komórki, poznali różne sposoby ich wybarwiania, mieli możliwość pracy na mikroskopie fluorescencyjnym. Ostatnie zajęcia w jakich uczestniczyliśmy tego dnia dotyczyły efektów cytopatycznych replikacji wirusów w komórkach. Mgr Tomasz Tomczyk przedstawił w formie prezentacji multimedialnej różne rodzaje wirusów i przeprowadził quiz dotyczący znajomości wirusów i chorób przez nie wywoływanych.

XVII Dolnośląski Festiwal Nauki

   W dniu 19.09.2014r grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami panią Beatą Sawicką-Kotiuszko oraz panem Markiem Puszem wzięła udział w XVII Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Korzystając z niezwykle szerokiej oferty zajęć edukacyjnych jaką w dniach 19.09.-22.09. prezentują wrocławskie uczelnie wyższe uczniowie klas 2H, 3K, 4E, 4G wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Politechnikę Wrocławską we Wrocławiu. Warsztaty obejmowały dwa różne zagadnienia. Pierwsze organizowane przez wydział Informatyki i Zarządzania były prowadzone przez czterech studentów drugiego roku, członków Akademickiego Koła Naukowego Zarządzania. Maja, Ela, Joanna oraz Dawid w niezwykle przystępny sposób wprowadził naszych słuchaczy w świat komunikacji interpersonalnej. Temat dwugodzinnego spotkania brzmiał "Jak skutecznie się porozumiewać". Drugie zajęcia miały miejsce na Wydziale Architektury prowadzone przez mgr inż. Adama Orłowskiego przedstawiające możliwości prowadzenia własnego przedsiębiorstwa na podstawie symulacyjnej gry biznesowej TREND. Wszystkie zajęcia okazały się świetną formą przekazania nowej wiedzy w nowej formie ale i jednocześnie doskonałą promocją uczelni zachęcającą do dalszego poszerzania swojej wiedzy poprzez ciekawe kierunki studiów.

>>FOTORELACJA<<


-------> Wiadomości archiwalne <-------