Realizacja Programu BEZPIECZNA+


Przeprowadzenie lekcji wychowawczych według załączonych scenariuszy na temat korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z sieci (18-29.09.2017r.).

---> scenariusz 1

---> scenariusz 2

---> Fotorelacja

Przygotowanie przez poszczególne klasy cyklu audycji wygłaszanych przez szkolny radiowęzeł: "Reagowanie w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu"

---> Prawidłowe postępowanie w sytuacji zakładniczej. /18-22.09.2017r./

---> Pierwsza pomoc przy ataku padaczki (epilepsja). /25-29.09.2017r./

---> Właściwe zachowanie w sytuacji omdlenia./02-06.10.2017r./

---> Postępowanie przy krwotoku z nosa. /09-13.10.2017r./

Wykład przedstawicieli Straży Miejskiej na temat aspektów prawnych sytuacji z jakimi możemy spotykać się w życiu codziennym (5.10.2017r.).

---> Fotorelacja

Przeprowadzenie próbnej akcji ewakuacyjnej budynku szkolnego wraz z ćwiczeniami Straży Pożarnej (11.10.2017r.).

---> Fotorelacja

Pokaz gaszenia różnych typów materiałów, przy użyciu zróżnicowanych środków gaśniczych. (12.10.2017r.).

---> Fotorelacja