KOMUNIKATY, OGŁOSZENIA, INFORMACJE                             -------> Plan Zajęć LUTW<-------                           


             


----------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Słuchacze LUTW!
Publikujemy wzór umowy między słuchaczem LUTW a Legnickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, która będzie obowiązywać od II semestru roku akademickiego 2017/18.
                                                    >>wzór umowy<<


----------------------------------------------------------------------------------------------


Szanowni Słuchacze,
z dniem 29 stycznia 2018 roku wchodzi w życie nowy
Regulamin Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Proszę o zapoznanie się z regulaminem.   >>Regulamin LUTW<<
                                                                 Izabela Stasiak-Kicielińska
                                                                 Dyrektor Centrum Kształcenia
                                                                 Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy


----------------------------------------------------------------------------------------------

S E K R E T A R I A T    L U T W

  Sekretariat Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w budynku CKZiU (ul.Lotnicza 26) pracuje według następującego harmonogramu:

Poniedziałek Środa Piątek
12.00-16.00 12.00-16.00 12.00-16.00

76 852 42 46 wew.53


   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O P Ł A T Y

   Na podstawie Zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy (-->pełna treść zarządzenia <--) zostały ustalone terminy oraz wysokość opłat za zajęcia wnoszonych przez słuchaczy Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 2017/2018:

1. W roku akademickim 2017/2018 opłata za jeden rodzaj zajęć w semestrze wynosi 36,90 zł.
2. Opłatę wnosi się za każdy rodzaj zajęć, na który słuchacz dokonał zapisu.
3. Opłaty należy wnieść do dnia:
a/ 30 września 2017r. - za semestr zimowy;
b/ 31 stycznia 2018r. - za semestr letni,
na konto bankowe o numerze: 24 1240 3464 1111 0010 5251 9094.
4. Wniesienie opłaty jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach.


          ----------------------------------------------------------------------------------------------