TECHNIK KELNER

 

Absolwent kształcony w zawodzie technik kelner
jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. Przygotowywanie sal konsumpcyjnych do obsługi gości.
2. Wykonywanie czynności związanych z obsługą gości.
3. Rozliczanie usług kelnerskich

Kelner może podjąć pracę :

* w restauracjach,
* w barach,
* w kawiarniach,
* w pubach,
* na statkach, promach,
* może prowadzić własną działalność gospodarczą

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w placówkach związanych z obsługą gości i świadczeniem usług gastronomicznych, w wymiarze 8 tygodni (320h)