Terminy spotkań z rodzicami.

W roku szkolnym 2018/2019.

05.09.2018 zebranie organizacyjne
19.12.2018 zebranie - propozycje ocen,
w klasach IV technikum - wyniki klasyfikacji
06.03.2019 zebranie śródroczne
29.05.2019 zebranie - propozycje ocen rocznych