Dyrektor CKZiU informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 roku opłata za wydanie duplikatu:
1. legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.
2. świadectwa / zaświadczenia wynosi 26 zł.