Wykazy podręczników są przedstawione z podziałem na szkoły, klasy oraz przedmioty.


Technikum Nr 1

---> Przedmioty ogólnokształcące

---> Przedmioty zawodowe


Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3

---> Przedmioty ogólnokształcące

---> Przedmioty zawodowe*Szkoła dysponuje podręcznikami do kształcenia zawodowego dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3, z których mogą korzystać podczas kursów w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.