FOTOTECHNIKAbsolwent kształcony w zawodzie
fototechnik
jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1. Organizuje plan zdjęciowy.
2. Rejestruje i dokonuje obróbki obrazu.
3. Wykonuje prace graficzne przeznaczone do wydruku.
4. Wykonuje projekty multimedialne.


Fototechnik może podjąć pracę w:


  • laboratoriach fotograficznych, kryminalistycznych i medycznych,

  • wydawnictwach,

  • agencjach fotograficznych lub reklamowych

  • drukarniach,

  • Zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonej pracowni fotograficznej zapewniającej indywidualną pracę każdego ucznia.

    W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w przedsiębiorstwach i wyższych uczelniach.