TECHNIK HANDLOWIECAbsolwent kształcony w zawodzie
technik handlowiec
jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1. Organizowanie prac związanych z przyjmowaniem dostaw oraz przygotowywaniem towarów do sprzedaży.
2. Obsługiwanie klientów oraz rozliczanie transakcji kupna/sprzedaży.
3. Prowadzenie działań reklamowych i marketingowych.
4. Organizowanie i prowadzenie działalności handlowej.
5. Zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.


Technik handlowiec może podjąć pracę w:


  • w placówkach związanych z obsługą klienta i transakcjami kupna/sprzedaży,

  • w przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlową (przedstawiciel handlowy),

  • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

  • W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w placówkach handlowych, w wymiarze 4 tygodnie (160h)