TECHNIK KELNERAbsolwent kształcony w zawodzie
kelner
jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1. Przygotowywanie sal konsumpcyjnych do obsługi gości.
2. Wykonywanie czynności związanych z obsługą gości.
3. Rozliczanie usług kelnerskich


Kelner może podjąć pracę:


  • w restauracjach,

  • w barach,

  • w kawiarniach,

  • w pubach,

  • na statkach, promach,

  • może prowadzić własną działalność gospodarczą


  • W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w placówkach związanych z obsługą gości i świadczeniem usług gastronomicznych, w wymiarze 8 tygodni (320h)