TECHNIK PRZEMYSŁU MODY


Absolwent kształcony w zawodzie
TECHNIK PRZEMYSŁU MODY
jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1. Projektowanie odzieży.
2. Szycie odzieży.
3. Opracowywanie dokumentacji wyrobów odzieżowych.
4. Realizowanie działań związanym z marketingiem mody.


Absolwent tego kierunku może znaleŸć zatrudnienie:

w firmach odzieżowych, jako stylista, organizator pokazów mody, projektant tkanin, projektant mody, dziennikarz modowy lub pracować na własny rachunek.


W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w wybranych przedsiębiorstwach i wyższych uczelniach.