TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI


Absolwent kształcony w zawodzie
technik technologii żywności
jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1. Produkowanie wyrobów spożywczych.
2. Organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.
3. Nadzorowanie eksploatacji maszyn i linii produkcyjnych.


Technik technologii żywności może podjąć pracę:


  • w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego,

  • w instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności

  • w instytucjach prowadzących handel artykułami spożywczymi, przechowywanie i dystrybucję żywności,

  • może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą


  • W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w zakładach przetwórstwa spożywczego, w wymiarze 7 tygodni (280h)