TECHNIKUM NR 1


kształci w następujących zawodach:


  • fototechnik NOWOŚĆ!

  • technik przemysłu mody NOWOŚĆ!

  • technik usług fryzjerskich  

  • technik żywienia i usług gastronomicznych 

  • technik technologii żywności  

  • technik handlowiec  

  • technik analityk  

  • technik kelner  

  •