MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

 

 

 

Sprawdź, czy jest to zawód dla Ciebie?

 

 • cechuje Cię dobra sprawność fizyczna,
 • posiadasz uzdolnienia techniczne,
 • jesteś pomysłowy i nie boisz się
  szybkiego tempa pracy,
 • nie masz lęku wysokości...

 

Czym zajmuje się monter sieci i instalacji sanitarnych?

 • wykonywaniem robót przygotowawczych
  związanych z budową sieci
  wodociągowych, kanalizacyjnych,
  gazowych, ciepłowniczych oraz
  montażem instalacji sanitarnych,
 • wykonywaniem robót związanych
  z budową sieci wodociągowych
  kanalizacyjnych, gazowych oraz
  sieci i węzłów ciepłowniczych,
 • wykonywaniem montażu instalacji
  wodociągowych, kanalizacyjnych,
  gazowych, grzewczych, wentylacyjnych
  i klimatyzacyjnych,
 • wykonywaniem robót związanych
  z konserwacją, naprawą i modernizacją
  sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
  gazowych, ciepłowniczych oraz
  instalacji sanitarnych.

 

Zajęcia odbywają się:

 • u wybranych pracodawców,
  którzy prowadzą kształcenie praktyczne
  młodocianych pracowników
  i wypłacają im wynagrodzenie.

 

Zdobywana kwalifikacja:

BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 

Możliwość uczestniczenia w kursach umiejętności zawodowych, szkoleniach, stażach:

 • staż w ramach programu Erasmus+,
 • kursy umiejętności zawodowych:
  dokumentacja projektowa,
  kosztorys i zasady jego sporządzania,
  jak kontrolować stan techniczny sieci...