MURARZ - TYNKARZ

 

 

 

Sprawdź, czy jest to zawód dla Ciebie?

 

 • jesteś spostrzegawczy i umiesz
  koncentrować uwagę,
 • cechuje Cię dobry stan zdrowia,
 • nie masz lęku wysokości,
 • jesteś odpowiedzialny i zdyscyplinowany...

 

Czym zajmuje się murarz-tynkarz?

 • wykonuje zaprawy murarskie,
  tynkarskie i mieszanki betonowe
 • wykonuje murowane konstrukcje
  budowlane, ich remonty i rozbiórki,
 • wykonuje tynki wewnętrzne
  i zewnętrzne oraz ich naprawy.

 

Zajęcia odbywają się:

 • u wybranych pracodawców,
  którzy prowadzą kształcenie praktyczne
  młodocianych pracowników
  i wypłacają im wynagrodzenie.

 

Zdobywana kwalifikacja:

BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

Możliwość uczestniczenia w kursach umiejętności zawodowych, szkoleniach, stażach:

 • staż w ramach programu Erasmus+,
 • kursy umiejętności zawodowych:
  rodzaje murowanych konstrukcji,
  budowlanych, sposoby wiązania
  cegieł w murach,
  dokumentacja projektowa....