TAPICER

 

 

 

Sprawdź, czy jest to zawód dla Ciebie?

 

 • cechuje Cię dobra sprawność
  układu kostno-stawowego,
 • rozróżniasz barwy,
 • jesteś sprawny manualnie,
 • masz wyobraźnię przestrzenną
  i zdolności artystyczne...

 

Czym zajmuje się tapicer?

 • wykonuje wyroby tapicerowane
  oraz prace dekoratorskie,
 • wykonuje naprawy i renowacje
  wyrobów tapicerowanych,
 • wykonuje usługi tapicerskie.

 

Zajęcia odbywają się:

 • u wybranych pracodawców,
  którzy prowadzą kształcenie praktyczne
  młodocianych pracowników
  i wypłacają im wynagrodzenie.

 

Zdobywana kwalifikacja:

AU.12 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

 

Możliwość uczestniczenia w kursach umiejętności zawodowych, szkoleniach, stażach:

 • staż w ramach programu Erasmus+,
 • kursy umiejętności zawodowych:
  dekoratorstwo wnętrz mieszkalnych,
  środków transportu,
  scenografii teatralnej...