Wykazy podręczników są przedstawione z podziałem na szkoły, klasy oraz przedmioty.